Přijímací řízení (dále jen zápis) k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020.

Mateřská škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace, se sídlem v Hoříně 4, 276 01 Mělník, Vás srdečně zve k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020, který se bude konat 7. 5. 2019 od 10.00 do 12.00 hod. v budově MŠ.

Ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění.

Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě školy, která je 36 dětí. Přijímají se děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve od 2 let. Dítě mladší 3 let však nemá na přijetí právní nárok.

Zájemci o přijetí dítěte si v MŠ vyzvednou přihlášku (od 8. 4. 2019). K zápisu se dostaví osobně zákonný zástupce (dítě nemusí), předloží OP, rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku, vyjádření lékaře o splněném povinném očkování a zdravotní způsobilosti. Očkování není povinné u předškoláka.

STANOVENÁ KRITÉRIA K PŘIJETÍ:

1. Předškoláci (dosáhnou 5 let k 31. 8. 2019 – povinné předškolní vzdělávání) s trvalým pobytem ve spádových obvodech Hořín, Býkev.

2. Děti 4leté (dosáhnou 4 let k 31. 8. 2019) s trvalým bydlištěm ve spádových obvodech Hořín, Býkev.

3. Děti 3leté (dosáhnou 3 let k 31. 8. 2019) s trvalým bydlištěm ve spádových obvodech Hořín, Býkev.

4. Přijetí ostatních dětí, pokud to dovoluje kapacita školy, seřazených dle věku, přičemž starší má přednost před mladším.

Současně se zápisem proběhne Den otevřených dveří, kdy je možné prohlédnout si prostory MŠ i přilehlé školní zahrady.

V Hoříně 13. 2. 2019

Jaroslava Haklová, ředitelka MŠ

Aktuality

TOALETNÍ POTŘEBY

Prosíme rodiče o donesení papírových kapesníků.

Uvítáme taktéž dobrovolné poskytnutí tekutého mýdla.

Zásoby docházejí.

Děkujeme.

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

„Nástup do MŠ, ZŠ, změny v rodině, na co je dobré se připravit“.

25. 4. 2019 od 15.15 hod. v MŠ. Zdarma.

Dozor nad dětmi dle potřeby rodičů zajištěn.

Podrobnější info zde.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

18. 4. 2019 – provoz MŠ nepřerušen, omezen na 1 třídu.

Školní jídelna bude vařit pouze pro MŠ, žádá závazný počet strávníků.

Docházku či absenci hlaste ve svých třídách do 9. 4.

Děkujeme.

PROJEKT „ČTEME DĚTEM V MŠ“

Zveme rodiče, prarodiče, starší sourozence i ostatní rodinné příslušníky dětí ke čtení pohádek v MŠ.

Čas: po obědě při odpočinku, příp. jindy po dohodě.

Zdroj: vlastní literatura, nabídka knih dětské knihovny MŠ.

Připojte se k nám do podpory čtenářské gramotnosti dětí.

Děkujeme za účast.