Mateřská škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Škola je správcem a v některých případech i zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Mateřská škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace

Adresa: Hořín 4, 276 01 Mělník

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: + 420 734 737 508, 315 622 839

Datová schránka: ymivqn9

Kontaktní údaje na pověřence

Mgr. Galina Čermáková Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon +420 724 068 686

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důvod zpracování

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje z důvodu výkonu školního/předškolního vzdělávání na základě školského zákona, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ale i na základě Vašich souhlasů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, úřadům či institucím pokud tuto povinnost neukládá právní předpis, anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a nezbytnou dobu. Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem školy, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Aktuality

LETNÍ PRÁZDNINY

Provoz MŠ 1. – 12. 7. 2019

Prosíme o nahlášení závazné docházky či absence dětí nejpozději do 13. 6. 2019.

Informaci o počtu strávníků žádá školní jídelna.

Školné: 7/2019 – 200 Kč (i v případě absencí), 8/2019 – 0 Kč. POZOR u trvalých příkazů!

VÝLET

  1. 5. 2019

Odjezd: 8.00 hod. od MŠ.

Dopolední svačinu vezeme z MŠ.

Návrat: na oběd (dle dopravní situace možné zpoždění).

Místo: Litoměřice „Sváťovo dividlo“ (www.svatovo-dividlo.cz).

Program: svačina, prohlídka loutek v Jezuitské hvězdárně, pohádka „Máša a tři medvědi“, návštěva přilehlé zahrady s rybníčkem.

Do batůžku: pití v uzavíratelné lahvi, drobný pamlsek, dle počasí pláštěnku.

Úhrada: cestovné z výtěžku za sběr papíru a víček, vstupné z třídního fondu.

PROJEKT „ČTEME DĚTEM V MŠ“

Zveme rodiče, prarodiče, starší sourozence i ostatní rodinné příslušníky dětí ke čtení pohádek v MŠ.

Čas: po obědě při odpočinku, příp. jindy po dohodě.

Zdroj: vlastní literatura, nabídka knih dětské knihovny MŠ.

Připojte se k nám do podpory čtenářské gramotnosti dětí.

Děkujeme za účast.