Mateřská škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Škola je správcem a v některých případech i zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Mateřská škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace

Adresa: Hořín 4, 276 01 Mělník

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: + 420 734 737 508, 315 622 839

Datová schránka: ymivqn9

Kontaktní údaje na pověřence

Mgr. Galina Čermáková Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon +420 724 068 686

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důvod zpracování

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje z důvodu výkonu školního/předškolního vzdělávání na základě školského zákona, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ale i na základě Vašich souhlasů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, úřadům či institucím pokud tuto povinnost neukládá právní předpis, anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a nezbytnou dobu. Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem školy, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Aktuality

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

29. 10. – 30. 10. 2020

MŠ v omezeném provozu, třídy spojené.

Prosíme o nahlášení závazné docházky či absence do 19. 10.

TŘÍDNÍ FOND

Vybíráme 800 Kč do třídního fondu (vstupné na kulturní akce, výlety).

Plaťte ve svých třídách do 12. 10. 2020 (přesné částky).

PRACOVNÍ SEŠITY

Prosíme rodiče předškoláků o úhradu 90 Kč za 3 ks pracovních sešitů.

Plaťte ve svých třídách do 12. 10. 2020 (přesné částky).

HYGIENICKÉ POTŘEBY

Prosíme o donesení hygienických potřeb (dobrovolné):

· papírové kapesníky,

· tekuté mýdlo (s pumpičkou nebo náhradní náplň),

· toaletní papír,

· ubrousky.

Děkujeme.