Mateřská škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.

Škola je správcem a v některých případech i zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Mateřská škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace

Adresa: Hořín 4, 276 01 Mělník

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: + 420 734 737 508, 315 622 839

Datová schránka: ymivqn9

Kontaktní údaje na pověřence

Mgr. Galina Čermáková Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon +420 724 068 686

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Důvod zpracování

Škola jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje z důvodu výkonu školního/předškolního vzdělávání na základě školského zákona, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ale i na základě Vašich souhlasů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, úřadům či institucím pokud tuto povinnost neukládá právní předpis, anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu a nezbytnou dobu. Dokumenty obsahující osobní údaje jsou uchovávány dle skartačních lhůt nastavených spisovým a skartačním řádem školy, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.

Aktuality

LETNÍ PRÁZDNINY

Provoz: 1. – 17. 7. 2022

Uzavření: 18. 7. – 31. 8. 2022

Školné: 275 Kč

Docházku i absenci hlaste do 1. 6. 2022.

publicita plakát