ŠKOLNÍ JÍDELNA

Platba stravného:

Č. účtu školní jídelny: 213 765 867 / 0600.

Lístečky s výší platby vystaveny do 15. dne v měsíci na následující měsíc. Platbu uhraďte do 25. dne v měsíci.

Ceny stravného od 1. 10. 2021:

děti 3 – 7 let:

přesnídávka: 11 Kč

oběd: 21 Kč

svačina: 10 Kč

celkem: 42 Kč

Pitný režim zajištěn ke každému jídlu i v průběhu celého dne.

Odhlašování stravného:

Stravné odhlašujte s předstihem nebo nejpozději tentýž den do 7.00 hod., telefonicky na tel. MŠ 315 622 839, 605 260 684, tel. školní jídelny 731 574 611, osobně.

Pokud nestihnete stravné odhlásit, je možné si oběd 1. den absence vyzvednout v 11.30 hod. z výdejny MŠ do vlastních nádob.

Aktuality

LETNÍ PRÁZDNINY

Provoz: 1. – 17. 7. 2022

Uzavření: 18. 7. – 31. 8. 2022

Školné: 275 Kč

Docházku i absenci hlaste do 1. 6. 2022.

publicita plakát