ŠKOLNÍ JÍDELNA

Platba stravného:

Č. účtu školní jídelny: 213 765 867 / 0600.

Lístečky s výší platby vystaveny do 15. dne v měsíci na následující měsíc. Platbu uhraďte do 25. dne v měsíci.

Ceny stravného od 1. 10. 2021:

děti 3 – 7 let:

přesnídávka: 11 Kč

oběd: 21 Kč

svačina: 10 Kč

celkem: 42 Kč

Pitný režim zajištěn ke každému jídlu i v průběhu celého dne.

Odhlašování stravného:

Stravné odhlašujte s předstihem nebo nejpozději tentýž den do 7.00 hod., telefonicky na tel. MŠ 315 622 839, 605 260 684, tel. školní jídelny 731 574 611, osobně.

Pokud nestihnete stravné odhlásit, je možné si oběd 1. den absence vyzvednout v 11.30 hod. z výdejny MŠ do vlastních nádob.

Aktuality

FOTOGRAFOVÁNÍ

9. 11. od 10.30 hod. v MŠ,

- portrét dítěte,

- zájem nahlaste ve třídách,

- soubor 300 Kč,

- platba po obdržení foto.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

· 27. – 29. 10. 2021,

· omezený provoz, spojené třídy,

· docházku x absenci nahlaste do 20. 10.

TŘÍDNÍ FOND

- 1 000 Kč,

- úhrada kulturních akcí po celý školní rok.

SEŠITY PRO PŘEDŠKOLÁKY

- 87 Kč (3 ks á 29 Kč).

VYŠETŘENÍ ZRAKU DĚTÍ

- 170 Kč.

- 22. 10. od 10.30 hod. v MŠ.

publicita plakát