ŠKOLNÍ JÍDELNA

Platba stravného:

Č. účtu školní jídelny: 213 765 867 / 0600.

Lístečky s výší platby vystaveny do 15. dne v měsíci na následující měsíc.

Platbu uhraďte do 25. dne v měsíci.

Ceny stravného od 1. 9. 2022:

děti 3 – 6 let:

· přesnídávka: 13 Kč

· oběd: 25 Kč

· svačina: 12 Kč

celkem: 50 Kč

děti 7 let a výše (s odkladem školní docházky):

· přesnídávka: 13 Kč

· oběd: 27 Kč

· svačina: 12 Kč

celkem: 52 Kč

Pitný režim zajištěn ke každému jídlu i v průběhu celého dne.

Odhlašování stravného:

Stravné odhlašujte s předstihem nebo nejpozději tentýž den do 7.00 hod., telefonicky na tel. MŠ 605 260 684, osobně.

Pokud nestihnete stravné odhlásit, je možné si oběd 1. den absence vyzvednout v 11.30 hod. z výdejny MŠ do vlastních nádob.

Aktuality

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

ČT 6. 4. 2023

Provoz MŠ nepřerušen, spojené třídy.

Školní jídelna vaří pouze pro MŠ. Žádá závazný počet strávníků do 24. 3.

Prosíme o nahlášení docházky či absence.

PŘEDNÁŠKA – ŠKOLNÍ ZRALOST

s PaedDr. Z. Černou, ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny Mělník.

23. 3. od 16.00 hod. v MŠ

Téma: školní zralost (jak připravit dítě na vstup do ZŠ, co by mělo zvládat atd.).

PLAVÁNÍ

Pro přihlášené děti:

· od 2. 3. 2023, 10 lekcí,

· každý ČT od 10.05 hod. - krytý bazén Mělník,

· odjezd v 9.30 hod., návrat v 11.20 hod.

S sebou do batůžku: plavky, ručník,

· koupací čepici s výrazně nadepsaným jménem (lektorky děti neznají),

· pití v uzavíratelné lahvi.

Děti nesmějí mít šperky.

Termíny kursů:

Březen: 9., 16., 23., 30.

Duben: 13., 20., 27.

Květen: 4., 11., 18.