ŠKOLNÍ JÍDELNA

Platba stravného:

Č. účtu školní jídelny: 213 765 867 / 0600.

Lístečky s výší platby vystaveny do 15. dne v měsíci na následující měsíc.

Platbu uhraďte do 25. dne v měsíci.

Ceny stravného od 1. 9. 2022:

děti 3 – 6 let:

· přesnídávka: 13 Kč

· oběd: 25 Kč

· svačina: 12 Kč

celkem: 50 Kč

děti 7 let a výše (s odkladem školní docházky):

· přesnídávka: 13 Kč

· oběd: 27 Kč

· svačina: 12 Kč

celkem: 52 Kč

Pitný režim zajištěn ke každému jídlu i v průběhu celého dne.

Odhlašování stravného:

Stravné odhlašujte s předstihem nebo nejpozději tentýž den do 7.00 hod., telefonicky na tel. MŠ 605 260 684, osobně.

Pokud nestihnete stravné odhlásit, je možné si oběd 1. den absence vyzvednout v 11.30 hod. z výdejny MŠ do vlastních nádob.

Aktuality

DOCHÁZKA 2. 1. 2023

Prosíme o nahlášení docházky či absence dětí 2. 1. 2023 (do 15. 12.).

Školní jídelna žádá závazný počet strávníků. Bude vařit pouze pro MŠ (ZŠ – prázdniny).

FYZIO DIAGNOSTIKA DĚTÍ

Vzhledem k velké nemocnosti dětí a přihlášení nízkého počtu zájemců se diagnostika odkládá na jarní období.

ZRUŠENÍ PEVNÉ LINKY

Od 19. 11. zrušena pevná linka - tel. č. 315 622 839.

PRACOVNÍ SEŠITY - předškoláci

Vybíráme 90 Kč za 3 ks pracovních sešitů pro předškoláky.

Děkujeme za přesné částky.