ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Školní rok začíná 1. 9. 2022.

Podzimní prázdniny: 26. – 27. 10. 2022. Provoz nepřerušen, omezen.

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 1. 1. 2023. Provoz přerušen.

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023. Provoz nepřerušen, omezen.

Jarní prázdniny: 13. 2. – 19. 2. 2023. Provoz nepřerušen, omezen.

Velikonoční prázdniny: 6. 4. 2023. Provoz nepřerušen, omezen.

7. 4. 2023 svátek Velký pátek, MŠ uzavřena.

Hlavní (letní) prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2023. Provoz MŠ upřesněn v 4/2023.

Školní rok 2023/2024 zahájen 1. 9. 2023.

Aktuality

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

ČT 6. 4. 2023

Provoz MŠ nepřerušen, spojené třídy.

Školní jídelna vaří pouze pro MŠ. Žádá závazný počet strávníků do 24. 3.

Prosíme o nahlášení docházky či absence.

PŘEDNÁŠKA – ŠKOLNÍ ZRALOST

s PaedDr. Z. Černou, ředitelkou Pedagogicko-psychologické poradny Mělník.

23. 3. od 16.00 hod. v MŠ

Téma: školní zralost (jak připravit dítě na vstup do ZŠ, co by mělo zvládat atd.).

PLAVÁNÍ

Pro přihlášené děti:

· od 2. 3. 2023, 10 lekcí,

· každý ČT od 10.05 hod. - krytý bazén Mělník,

· odjezd v 9.30 hod., návrat v 11.20 hod.

S sebou do batůžku: plavky, ručník,

· koupací čepici s výrazně nadepsaným jménem (lektorky děti neznají),

· pití v uzavíratelné lahvi.

Děti nesmějí mít šperky.

Termíny kursů:

Březen: 9., 16., 23., 30.

Duben: 13., 20., 27.

Květen: 4., 11., 18.