ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Školní rok začíná 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2019. Provoz nepřerušen, omezen.

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020. Provoz upřesněn dle zájmu o docházku v 11/2020.

Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020. Provoz nepřerušen, omezen.

Jarní prázdniny: 2. 3. – 8. 3. 2020. Provoz nepřerušen, omezen.

Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020. Provoz nepřerušen, omezen.

10. 4. 2020 svátek, MŠ uzavřena.

13. 4. 2020 svátek, MŠ uzavřena.

Hlavní (letní) prázdniny: 1. 7. – 12. 7. 2020 provoz MŠ. 13. 7. – 31. 8. 2020 uzavření MŠ

Aktuality

ŠKOLNÉ v době uzavření MŠ

3/2020 – poníženo na 200 Kč (přeplatek činí 350 Kč).

Další měsíce upravíme dle aktuálního stavu.

Prosíme nadále o úhradu 550 Kč.

Po zprovoznění MŠ předáme rozpis došlých plateb + vyúčtování přeplatků.

LETNÍ PRÁZDNINY

Provoz MŠ:

1. – 12. 7. 2020

Uzavření MŠ:

13. 7. – 31. 8. 2020

Zahájení šk. roku 2020/2021: 1. 9. 2020