ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 Školní rok začíná 3. 9. 2018.

Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2018. Provoz nepřerušen, omezen.

Vánoční prázdniny: 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019. Provoz přerušen.

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019. Provoz nepřerušen, omezen.

Jarní prázdniny: 25. 2. – 3. 3. 2019. Provoz nepřerušen, omezen.

Velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019. Provoz nepřerušen, omezen.

  1. 4. 2019 svátek, MŠ uzavřena.
  2. 4. 2019 svátek, MŠ uzavřena.

Hlavní (letní) prázdniny: 1. – 14. 7. 2019 provoz. Nadále přerušení provozu do 1. 9. 2019.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Org.šk.r. page 001

Aktuality

 LETNÍ PRÁZDNINY

Provoz MŠ 1. – 14. 7. 2019

Školné: 7/2019 – 200 Kč (i v případě absencí), 8/2019 – 0 Kč. POZOR u trvalých příkazů!

 

PROJEKT „ČTEME DĚTEM V MŠ“

Zveme rodiče, prarodiče, starší sourozence i ostatní rodinné příslušníky dětí ke čtení pohádek v MŠ.

Čas: po obědě při odpočinku, příp. jindy po dohodě.

Zdroj: vlastní literatura, nabídka knih dětské knihovny MŠ.

Připojte se k nám do podpory čtenářské gramotnosti dětí.

Děkujeme za účast.