Aktuality

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

MŠ mimo provoz: 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020.

MŠ v provozu: od 2. 1. 2020. Omezený provoz, spojené třídy.

Ve dnech 2. + 3. 1. 2020 probíhají školní prázdniny, jídelna bude vařit pouze pro MŠ. Žádá informaci o počtu strávníků. Závaznou docházku či absenci dětí nahlaste ve třídách nejpozději do 16. 12.

 

Vážení rodiče/ vážení zákonní zástupci,

se souhlasem vedení odboru školství města Mělník provádíme nezávazný anonymní průzkum Vašeho zájmu o služby soukromé pedagogicko-psychologické poradny, která by v budoucnosti mohla být na Mělnicku založena.

Jednalo by se o pobočku "Pražské pedagogicko psychologické poradny, s. r. o." - soukromé poradny poskytující psychologické a speciálně pedagogické služby ve školství, zapsané v rejstříku MŠMT ČR jako školské poradenské zařízení podle Zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění – jejíž závěry, zprávy a doporučení mají stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny. Poradna poskytuje poradenskou péči dětem a mládeži ve věku od 3 let do ukončení středoškolského studia nebo vyššího odborného vzdělávání, rodičům a učitelům z celé ČR. (Poradna v Praze byla založena v roce 1993, od roku 2010 také své poradenské služby poskytuje ve Středočeském kraji pobočka v Říčanech u Prahy). Více informací o poradně najdete na http://www.pppp.cz/.

Prosíme Vás o vyplnění následujícího dotazníku, který obsahuje jen dvě otázky a je zcela anonymní. Dotazník lze vyplňovat do 15. 12. 2019: https://www.survio.com/survey/d/W3A6Z7W9W3N9H6U9Q

Velmi nám tím pomůžete zmapovat eventuální poptávku po našich službách.

Děkujeme Vám!

Mgr. Lenka Velenová

psycholožka

Pražská pedagogicko psychologická poradna, s. r. o.

Ohradní 20, Praha 4, 140 00

e-mail: velenova@pppp.cz www.pppp.cz

 

PROJEKT „ČTEME DĚTEM V MŠ“

Zveme rodiče, prarodiče, starší sourozence i ostatní rodinné příslušníky dětí ke čtení pohádek v MŠ.

Čas: po obědě při odpočinku, příp. jindy po dohodě.

Zdroj: vlastní literatura, nabídka knih dětské knihovny MŠ.

Připojte se k nám do podpory čtenářské gramotnosti dětí.

Děkujeme za účast.