AKCE NA LISTOPAD:

4. 11. – fotografování, portréty dětí. Pouze nahlášené děti. Od 10.00 hod. v MŠ.

16. 11. – vystoupení pro seniory. Vybrané děti. Od 15.00 hod. v hospodě u hřiště.

18. 11. – scénické kino „Naši kamarádi zvířátka“. Od 9.00 hod. v MŠ.

26. 11. – divadelní představení „Jak šel Kuba do pekla“. Od 11.00 hod. v MŠ.

AKCE NA ŘÍJEN:

1. 10. – divadelní představení „Ježibaba Kolobajzna“. V 9.30 hod. v MŠ.

14. 10. – předškoláci se zúčastní vyučování v 1. třídě ZŠ. V 10.00 hod.

16. 10. – vzdělávací pořad „Tonda obal“ o třídění odpadů. V 10.00 hod. v ZŠ. Předškoláci.

AKCE NA ZÁŘÍ:

9. 9. – divadelní představení „Oslíčku, otřes se!“. V 9.30 hod. v MŠ.

17. 9. – informativní schůzka pro rodiče. V 16.00 hod. v MŠ. Prosíme o účast rodičů

bez přítomnosti dětí.

Aktuality

FILMAŘI V HOŘÍNĚ

Pátek 22. 11. 2019.

!! Při MŠ a v celé ulici nebude možné parkovat!!

ZŠ uzavřena, školní jídelna bude vařit pouze pro MŠ. Žádá inf. o počtu strávníků.

Absenci či docházku dětí nahlaste ve svých třídách do 8. 11.

PROJEKT „ČTEME DĚTEM V MŠ“

Zveme rodiče, prarodiče, starší sourozence i ostatní rodinné příslušníky dětí ke čtení pohádek v MŠ.

Čas: po obědě při odpočinku, příp. jindy po dohodě.

Zdroj: vlastní literatura, nabídka knih dětské knihovny MŠ.

Připojte se k nám do podpory čtenářské gramotnosti dětí.

Děkujeme za účast.