Školné:

420 Kč měsíčně při celodenní docházce

Školné se hradí převodem na účet MŠ 107-4144120237/0100 do 15. dne v měsíci na příslušný měsíc. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Platba stravného:

Č. účtu školní jídelny: 213 765 867 / 0600.

Lístečky s výší platby vystaveny do 15. dne v měsíci na následující měsíc.

Platbu uhraďte do 25. dne v měsíci.

Ceny stravného od 1. 9. 2022:

děti 3 – 6 let:

· přesnídávka: 13 Kč

· oběd: 25 Kč

· svačina: 12 Kč

celkem: 50 Kč

děti 7 let a výše (s odkladem školní docházky):

· přesnídávka: 13 Kč

· oběd: 27 Kč

· svačina: 12 Kč

celkem: 52 Kč

Pitný režim zajištěn ke každému jídlu i v průběhu celého dne.

Odhlašování stravného:

Stravné odhlašujte s předstihem nebo nejpozději tentýž den do 7.00 hod., telefonicky na tel. MŠ 315 622 839, 605 260 684, tel. školní jídelny 731 574 611, osobně.

Pokud nestihnete stravné odhlásit, je možné si oběd 1. den absence vyzvednout v 11.30 hod. z výdejny MŠ do vlastních nádob.

Aktuality

PLAVÁNÍ

informace - zde

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

3. 2. 2023

Školní jídelna žádá závazný počet strávníků.

Prosíme o nahlášení docházky či absence do 26. 1.

JARNÍ PRÁZDNINY

13. 2. – 19. 2. 2023

Školní jídelna vaří pouze pro MŠ, žádá závazný počet strávníků.

Prosíme o nahlášení docházky či absence do 6. 2.

PAPÍROVÉ KAPESNÍKY

Prosíme rodiče o donesení papírových kapesníků. Zásoby vyčerpány.

Děkujeme.