ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Školní rok začíná 2. 9. 2019.

Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2019. Provoz nepřerušen, omezen.

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020. Provoz upřesněn dle zájmu o docházku  v 11/2020.

Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020. Provoz nepřerušen, omezen.

Jarní prázdniny: 2. 3. – 8. 3. 2020. Provoz nepřerušen, omezen.

Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020. Provoz nepřerušen, omezen.

  1. 4. 2020 svátek, MŠ uzavřena.
  2. 4. 2020 svátek, MŠ uzavřena.

Hlavní (letní) prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2020. Provoz MŠ bude upřesněn v 4/2020.

Aktuality

FILMAŘI V HOŘÍNĚ

Pátek 22. 11. 2019.

!! Při MŠ a v celé ulici nebude možné parkovat!!

ZŠ uzavřena, školní jídelna bude vařit pouze pro MŠ. Žádá inf. o počtu strávníků.

Absenci či docházku dětí nahlaste ve svých třídách do 8. 11.

PROJEKT „ČTEME DĚTEM V MŠ“

Zveme rodiče, prarodiče, starší sourozence i ostatní rodinné příslušníky dětí ke čtení pohádek v MŠ.

Čas: po obědě při odpočinku, příp. jindy po dohodě.

Zdroj: vlastní literatura, nabídka knih dětské knihovny MŠ.

Připojte se k nám do podpory čtenářské gramotnosti dětí.

Děkujeme za účast.