ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Školní rok začíná 1. 9. 2021.

Podzimní prázdniny: 27. – 29. 10. 2021. Provoz nepřerušen, omezen.

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022. Provoz upřesněn dle zájmu o docházku v 11/2021.

Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022. Provoz nepřerušen, omezen.

Jarní prázdniny: 7. 2. – 13. 2. 2022. Provoz nepřerušen, omezen.

Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022. Provoz nepřerušen, omezen.

15. 4. 2022 svátek, MŠ uzavřena.

Hlavní (letní) prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022. Provoz upřesněn nejpozději v 4/2022.

Školní rok 2022/2023 bude zahájen 1. 9. 2022.

Aktuality

DOCHÁZKA 27. 9. 2021

Z důvodu ředitelského volna ZŠ Hořín 27. 9. žádá školní jídelna informaci o počtu strávníků MŠ.

Prosíme o závazné nahlášení docházky ve třídách do 22. 9. Děkujeme.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

21. 9. 2021 od 16.00 hod. v MŠ.

ŠKOLNÉ OD 9/2021

550 Kč

Neplatí předškoláci.

Převodem na účet MŠ do 15. v měsíci na daný měsíc.

Úhrada na září až v září.

 

publicita plakát