ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Školní rok začíná 1. 9. 2020.

Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2020. Provoz nepřerušen, omezen.

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 31. 12. 2020. Provoz upřesněn dle zájmu o docházku v 11/2020.

Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021. Provoz nepřerušen, omezen.

Jarní prázdniny: 8. 3. – 12. 3. 2021. Provoz nepřerušen, omezen.

Velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021. Provoz nepřerušen, omezen.

2. 4. 2021 svátek, MŠ uzavřena.

5. 4. 2020 svátek, MŠ uzavřena.

Hlavní (letní) prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2021. Provoz MŠ bude upřesněn nejpozději v 4/2021.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021.

Aktuality

Provoz MŠ z důvodu karantény přerušen do odvolání. Termín znovuotevření upřesníme. Sledujte web. str. MŠ.
 

JARNÍ PRÁZDNINY

8. – 12. 3. 2021

MŠ v omezeném provozu = spojené třídy.

Docházku či absenci dětí nahlaste ve třídách do 23. 2.