ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 Školní rok začíná 3. 9. 2018.

Podzimní prázdniny: 29. – 30. 10. 2018. Provoz nepřerušen, omezen.

Vánoční prázdniny: 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019. Provoz přerušen.

Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019. Provoz nepřerušen, omezen.

Jarní prázdniny: 25. 2. – 3. 3. 2019. Provoz nepřerušen, omezen.

Velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019. Provoz nepřerušen, omezen.

  1. 4. 2019 svátek, MŠ uzavřena.
  2. 4. 2019 svátek, MŠ uzavřena.

Hlavní (letní) prázdniny: 1. – 14. 7. 2019 provoz. Nadále přerušení provozu do 1. 9. 2019.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019.

Org.šk.r. page 001

Aktuality

LETNÍ PRÁZDNINY

Provoz MŠ 1. – 12. 7. 2019

Prosíme o nahlášení závazné docházky či absence dětí nejpozději do 13. 6. 2019.

Informaci o počtu strávníků žádá školní jídelna.

Školné: 7/2019 – 200 Kč (i v případě absencí), 8/2019 – 0 Kč. POZOR u trvalých příkazů!

VÝLET

  1. 5. 2019

Odjezd: 8.00 hod. od MŠ.

Dopolední svačinu vezeme z MŠ.

Návrat: na oběd (dle dopravní situace možné zpoždění).

Místo: Litoměřice „Sváťovo dividlo“ (www.svatovo-dividlo.cz).

Program: svačina, prohlídka loutek v Jezuitské hvězdárně, pohádka „Máša a tři medvědi“, návštěva přilehlé zahrady s rybníčkem.

Do batůžku: pití v uzavíratelné lahvi, drobný pamlsek, dle počasí pláštěnku.

Úhrada: cestovné z výtěžku za sběr papíru a víček, vstupné z třídního fondu.

PROJEKT „ČTEME DĚTEM V MŠ“

Zveme rodiče, prarodiče, starší sourozence i ostatní rodinné příslušníky dětí ke čtení pohádek v MŠ.

Čas: po obědě při odpočinku, příp. jindy po dohodě.

Zdroj: vlastní literatura, nabídka knih dětské knihovny MŠ.

Připojte se k nám do podpory čtenářské gramotnosti dětí.

Děkujeme za účast.